.

.

.

.

.

.

.

.

.

  domani me ne vado.

ciao!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..